iMeya yesiFunda sase uMgungundlovu iphendule iSoyi e – Elandskop

iMeya yesiFunda sase uMgungundlovu iphendule iSoyi e – Elandskop

iMeya yesiFunda sase uMgungundlovu iphendule iSoyi e – Elandskop

Mhla zingu-9 kuMandulo 2022 uMeya wesfunda sase-uMgungundlovu uKhansela, Mzi Zuma, uhambele umphakathi wakwaVulindlela eElandskop eZondi store, ehambisana noNgqogqoshe wezemfundo ephakeme uDokotela Blade Nzimande kanye noNdabezitha iNkosi Zondi wakwaMpumuza.

Kulendawo, bekuyophendulwa isoyi lesakhiwo sesikhungo sezoqeqesho amakhono. Lesi sikhungo sizokwengamela abafisa ukwenza izifundo zokwakha izindlu, ukupheka, ukucwala izinwele, ezokubaza kanye nazo zonke ezidinga umse

Previous District Mayor, Cllr Mzi Zuma visits Eastwood Primary School on Environmental Day

Leave Your Comment

HOTLINE : 0800 864 911

Address

176/242 Langalibalele St
P.O Box 3235
Pietermaritzburg 3200
Tel : 033 897 6700
Email : info@umdm.gov.za

Hours : Mon – Fri: 7:45 am – 4:30 pm

More

uMgungundlovu District Municipality © 2022. All Rights Reserved
Designed & Hosted by ProSysCom

ADDRESS
 
176/242 Langalibalele St
P.O Box 3235
Pietermaritzburg 3200
Tel : 033 897 6700
Email : info@umdm.gov.za

Hours : Mon – Fri: 7:30 am – 4:30 pm

uMgungundlovu District Municipality © 2022. All Rights Reserved
Designed & Hosted by ProSysCom